lean marketing

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. Najważniejszym zadaniem lean managment jest zatem zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych materiałów. Wykorzystanie metod lean management stwarza możliwość zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów.
lean płyty
Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania weryfikacji, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.

Dodaj komentarz